Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plavání, plavání všechny smutky zahání

PLAVECKÝ VÝCVIK  VE  VYSOKÉM  MÝTĚ

Plavání je součástí výuky tělesné výchovy.

Pocit vody, zvykání na vodu -  rozvíjíme pomocí známých  her  - cákání rukama, plácání do vody, kopání, víření vody nohama i rukama,nápodoba zvířátek, sprcha s použitím děravého odpadkového koše, bublání do vody, vláček jede pod tunelem.

Mezi základní plavecké dovednosti patří správné plavecké dýchání, vznášení a splývání v poloze na prsa, orientace ve vodě (potopení, cvičení ve vodě ), základní pády a skoky do vody.

Plavecké dýchání je charakteristické intenzivním nádechem ústy a dlouhým plynulým výdechem ústy i nosem do vody s otevřenýma očima. Nádech a výdech opakujeme nepřetržitě a plynule.

Vznášení je zaujímání svislé a vodorovné polohy v klidu na hladině, kdy využíváme hydrostatický vztlak.

Splývání provádíme po odrazu ode dna nebo od stěny bazénu. V poloze na prsa  se zadrženým dechem s pažemi vzpaženými, dlaněmi přes sebe, s hlavou mezi nataženými pažemi (pohled na dno bazénu), s nataženýma nohama bez kopu. Splývání v poloze na znak má totožnou výchozí polohu, hlava volně spočívá na pažích, díváme se na strop, boky, stehna a nárty jsou na hladině.

Orientace ve vodě je komplex dovedností související se všemi předchozími dovednostmi. Vztahuje se k průpravě pro potápění, lovení a plavání pod vodou. Předpokladem úspěchu jsou otevřené oči, umění zadržet dech a výdech nosem.

Základní pády a skoky - skoky popředu a pozadu, ze stoje, v poloze skrčmo.